B-52 เป็นบริษัทเน็ตเวิร์คแพลตฟอร์มแห่งแรกในประเทศไทย ที่เข้าถึงลูกค้าท้องถิ่นทั่วประเทศที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อน

ในช่องทางการขายและสื่อโฆษณา ของร้านค้าส่งและค้าปลีกในทุกระดับ ทุกประเภท และทุกพื้นที่ในประเทศไทย

VISION

แพลตฟอร์มเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นรูปแบบใหม่

MISSION

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของเรา ที่จะรวบรวมธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ ไว้ด้วยกัน โดยเรียกว่าเครือข่าย “ทันใจ” เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, พาร์ทเนอร์, พนักงาน และชุมชน

Partners in
Our Dynamic Network

15 ผู้จัดจำหน่าย ครอบคลุมถึง
77 จังหวัดทั่วประเทศ
Lengseng Group

Lengseng Group

Smith One

Smith One

Rungroj Distribution

Rungroj Distribution

Asawarachan

Asawarachan

S&S Group

S&S Group

M Prosper

M Prosper

PNK Group

PNK Group

ARC Norheastern

ARC Norheastern

Ubon Distribution

Ubon Distribution

Yongseng Group

Yongseng Group

Donawat

Donawat

RSM

RSM

Siam Food

Siam Food

Exeng

Exeng

PSJ Trading

PSJ Trading

39
คลังสินค้า
2544
พนักงาน
150K
ร้านค้า
3M
ลูกค้า/วัน

เครือข่ายผู้กระจายสินค้ารายใหญ่15 รายของประเทศครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เปรียบเสมือนข้อต่อสำคัญที่ทำให้เครือข่ายธุรกิจ B52 สามารถเชื่อมโยงสินค้าและบริการใหม่ๆที่หลากหลายเข้าสู่ช่องทางร้านค้าและลูกค้าท้องถิ่นทุกระดับ ทั่วประเทศ

Creating leading-edge marketing tools for your business.

ติดอาวุธให้ธุรกิจของคุณ ด้วยแพลตฟอร์มทางธุรกิจท้องถิ่น ทันใจดี ที่เชื่อมโยงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ ด้วยเครือข่ายข้อมูล และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำทางธุรกิจ

Our Group of Companies

ธุรกิจการให้บริการทางการเงินรวมถึง สินเชื่อผู้ประกอบการ สินเชื่อรายย่อย และ ประกันภัย ผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้ “new route-to-market” concept ที่ช่วยให้ร้านค้าเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลาย ผ่านระบบสมาชิกไลน์ทันใจดี
บริษัทที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินธุรกิจในการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพจากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพผู้บริโภค (consumer health) ในอนาคต
ธุรกิจการขายและกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้ “new route-to-market” concept ที่ช่วยให้ร้านค้าเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลาย ผ่านระบบ แคตตาล้อค และ สมาชิกไลน์ทันใจดี
แพลตฟอร์มเครือข่ายสื่อและเครื่องมือทางการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าท้องถิ่น ณ จุดขายมากที่สุด เป็นรายเดียวที่ช่วยวัดประสิทธิผลของงานสื่อสารการตลาดของ แบรนด์ได้อย่างครบวงจร ครอบคลุมเครือข่ายร้านค้าหลากหลายระดับ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
บริษัทที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากงานวิจัยขด้านนวัตกรรมองมหาวิทยาลัยมหิดลมาพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมุ่งหวังที่จะส่งต่อความคิด ผลงาน ไปสู่ พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ ที่เหมาะสม ไปสู่ในอนาคต
โซลูชั่นทางการตลาดดิจิตอล ที่พัฒนาและต่อยอดจากธุรกิจสื่อเว็บออนไลน์อันดับ 1 ด้านการซื้อขาย ”เช็คราคา” มาสู่ แพลตฟอร์มออนไลน์ยุคใหม่เพื่อการสร้างยอดขายทางการตลาดให้กับแบรนด์ ผ่าน คอนเทนท์ที่ตรงใจและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะตัดสินใจ

TANJAI-D Money Service

ธุรกิจการให้บริการทางการเงินรวมถึง สินเชื่อผู้ประกอบการ สินเชื่อรายย่อย และ ประกันภัย ผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้ “new route-to-market” concept ที่ช่วยให้ร้านค้าเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลาย ผ่านระบบสมาชิกไลน์ทันใจดี